logo

Profi Dental

  • Zubár
Sme stomatologická ambulancia zaoberajúca sa komplexnými službami v starostlivosti o chrup od základnej prevencie až po komplexné riešenia najrôznejších dentálnych problémov. Našim hlavným cieľom je dosiahnutie plne funkčného a estetického riešenia s ohľadom na individuálne požiadavky každého našeho pacienta. V tom nám nepomáha najmä vysoká odbornosť a orientácia vo svete najnovších technológií, ale aj kvalitná technika a pracovné postupy.

Cenník služieb

Názov služby Popis služby Kategória Trvanie služby Cena služby s DPH Mena
Odstránenie nevyhovujúcej výplne z korunky Odstránenie nevyhovujúcej výplne z korunky Zubár 0.5 hod. 5,00 EUR
Odstránenie nevyhovujúcej výplne z jedného koreňového kanálika Odstránenie nevyhovujúcej výplne z jedného koreňového kanálika Zubár 0.5 hod. 10,00 EUR
Aplikácia liečebnej vložky do korunky zuba Aplikácia liečebnej vložky do korunky zuba (nepriame a priame prekrytie zubnej drene) Zubár 0.5 hod. 5,00 EUR
Aplikácia trvalej koreňovej výplne vertikálnou kondenzáciou Aplikácia trvalej koreňovej výplne vertikálnou kondenzáciou-nadštandard-jeden kanálik Zubár 1 hod. 28,00 EUR
Aplikácia trvalej koreňovej výplne vertikálnou kondenzáciou Aplikácia trvalej koreňovej výplne vertikálnou kondenzáciou-nadštandard-viac kanálikov Zubár 1 hod. 38,00 EUR
Aplikácia liečebnej vložky do jedného koreňového kanálika Aplikácia liečebnej vložky do jedného koreňového kanálika Zubár 0.5 hod. 7,00 EUR
Dočasná korunková výplň Dočasná korunková výplň Zubár 0.5 hod. 5,00 EUR
Zapečatenie zuba Zapečatenie zuba Zubár 0.5 hod. 8,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - kompozitná, jednoplôšková Zhotovenie trvalej korunkovej výplne len z kompozitnej výplňovej hmoty (plytké a malé kazy) jednoplôšková Zubár 0.5 hod. 19,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - kompozitná, dvojplôšková Zhotovenie trvalej korunkovej výplne len z kompozitnej výplňovej hmoty (plytké a malé kazy) dvojplôšková Zubár 1 hod. 24,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - kompozitná, trojplôšková Zhotovenie trvalej korunkovej výplne len z kompozitnej výplňovej hmoty (plytké a malé kazy) trojplôšková Zubár 1 hod. 28,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - sendvičová, jednoplôšková Zhotovenie trvalej korunkovej výplne tzv. sendvičovej (hlboké a rozsiahle kazy) jednoplôšková Zubár 1 hod. 30,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - sendvičová, dvojplôšková Zhotovenie trvalej korunkovej výplne tzv. sendvičovej (hlboké a rozsiahle kazy) dvojplôšková Zubár 1 hod. 35,00 EUR
Zhotovenie trvalej korunkovej výplne - sendvičová, trojplôšková zhotovenie trvalej korunkovej výplne tzv. sendvičovej (hlboké a rozsiahle kazy) trojplôšková Zubár 1 hod. 39,00 EUR
Vyztuženie korunky zuba FRC sieťkou Vyztuženie korunky zuba FRC sieťkou Zubár 0.5 hod. 10,00 EUR
Aplikácia FRC pulpálneho čapu na spevnenie prechodu koreń - korunka Aplikácia FRC pulpálneho čapu na spevnenie prechodu koreń - korunka Zubár 0.5 hod. 10,00 EUR
Dlahovanie zubov pomocou FRC systémov - jeden zub Dlahovanie zubov pomocou FRC systémov - jeden zub Zubár 0.5 hod. 14,00 EUR
Zhotovenie krátkeho adhezívneho mostíka - jeden medzičlen Zhotovenie krátkeho adhezívneho mostíka - jeden medzičlen Zubár 1 hod. 50,00 EUR
Priama dostavba korunky Priama dostavba korunky Zubár 1 hod. 45,00 EUR
Zhotovenie alginátového odtlačku Zhotovenie alginátového odtlačku Zubár 0.5 hod. 10,00 EUR
Zhotovenie vysoko presného silikónového odtlačku Zhotovenie vysoko presného silikónového odtlačku Zubár 0.5 hod. 18,00 EUR
Kompozitná korunka-jeden zub Kompozitná korunka-jeden zub Zubár 1 hod. 40,00 EUR
Kovokeramická korunka-jeden zub Kovokeramická korunka-jeden zub Zubár 1.5 hod. 89,00 EUR
Zirkónoxydové náhrady Zirkónoxydové náhrady s keramickou glazúrou dofarbované keramikou-jeden zub Zubár 1.5 hod. 115,00 EUR
Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa Zubár 0.5 hod. 12,00 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov Zubár 0.5 hod. 19,00 EUR
Intraorálna incízia so zavedením drénu Intraorálna incízia so zavedením drénu Zubár 0.5 hod. 12,00 EUR
Odstránenie zubného kameňa-jeden sextant Odstránenie zubného kameňa-jeden sextant Zubár 0.5 hod. 6,00 EUR
Komplexná dentálna hygiena Komplexná dentálna hygiena Zubár 1 hod. 25,00 EUR
Profesionálne bielenie zubov Profesionálne bielenie zubov Zubár 1.5 hod. 90,00 EUR
Anestézia zvodová/infiltračná Anestézia zvodová/infiltračná Zubár 0.5 hod. 8,00 EUR
Náhrada čiastočná nadštandard Náhrada čiastočná nadštandard Zubár 1.5 hod. 85,00 EUR
Náhrada totálna nadštandard Náhrada totálna nadštandard Zubár 1.5 hod. 100,00 EUR
Konrétnu službu si môžete rezervovať označením termínu v kalendári formou chyť a pusť.
Informácia
Pre pridanie inzerátu medzi obľúbené sa musíte najskôr prihlásiť.
logo sasy
Captcha